Wat geloven wij

VEG Gibeon, Volle Evangelie Gemeente Gibeon te Hasselt. Geeft mensen visie op Gods bedoeling met mens en schepping en stelt hen in staat daaraan te beantwoorden

Het evangelie van Jezus Christus

Miljoenen mensen kennen het evangelie over Jezus. Zij zijn bekend met de verhalen over Hem, zoals die in de bijbel staan beschreven. Maar er is meer! Jezus geeft mensen visie op Gods bedoeling met mens en schepping en stelt hen in staat daaraan te beantwoorden. Al zijn woorden en daden zijn daarop gericht. Dit evangelie van Jezus stellen wij in onze gemeente in woord en daad centraal.

God

God openbaart Zich in het Oude Testament als de Schepper van hemel en aarde, de oorsprong van alles wat is. Jezus geeft ons in het Nieuwe Testament visie op het wezen van God, zijn Vader. Hij zegt: Wie Mij ziet, heeft de Vader gezien. Hij toont in zijn leven dat God enkel goed is, vol liefde en genade. God wil tot in eeuwigheid met de mensheid in liefde verbonden zijn. Jezus roept alle mensen op om zich vanuit wederliefde tot God volledig hiervoor te geven en in te zetten.

De mens

De bijbel leert dat de mens een geest-ziel-lichaam wezen is, geschapen naar Gods beeld. Het lichaam, de uiterlijke mens behoort tot de zichtbare, de natuurlijke wereld: de aarde. De innerlijke mens (geest en ziel) behoort tot de onzichtbare, de geestelijke wereld: de hemelIeder mens leeft hierdoor elk moment van de dag in twee werelden tegelijk, of hij het zich bewust is of niet. De mens heeft bij zijn schepping van God alles ‘meegekregen’ om van meet af aan contact te hebben met God en een hechte relatie met Hem op basis van liefde op te bouwen.

Tegenstander

Jezus leert ook dat er in de geestelijke wereld een tegenstander rondgaat, de duivel, die mensen wil afhouden van het meewerken aan het plan van God en alles in het werk stelt om hun leven te laten mislukken. Jezus verbindt al het onheil, alle ellende, alle ziekte en alle kwaad met deze bron. Hij betitelt de duivel als ‘de vader der leugen’.

Zonde

Satan en zijn demonen benaderen de mens vanuit de onzichtbare wereld en proberen hem op allerlei manieren dwars te zitten en tot zonde te verleiden. Door zonden ontstaat er in de geestelijke wereld een scheiding tussen God en mens. Wanneer dit zich blijft herhalen, vervreemdt de mens steeds meer van zijn God.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x